Cách chuyển sang hệ điều hành iOS 13 và iPadOS Public beta

Làm thế nào để chuyển hệ điều hành iOS13 hoặc iPadOS Developer beta sang hệ điều hành iOS 13/iPadOS  Public beta? Bạn đã dùng thử...